TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   22659
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Về việc khôi phục mật khẩu cho học viên
[Ngày đăng:2023-03-30 2:53:09 PM]

 Để khôi phục mật khẩu đăng nhập xem điểm, anh/ chị vui lòng nhắn email l.duy@hcmca.edu.vn với nội dung sau:

Cần khôi phục mật khẩu đăng nhập
Họ tên: Nguyễn Văn A
Mã số học viên: 20xxxxxxx01
Lớp đang học: TCXXX
Hệ thống chỉ dùng để xem điểm các lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, sinh viên không vào để xem điểm trang này
Chi tiết
Thông báo hoàn tất bảo trì hệ thống máy chủ
[Ngày đăng:2023-03-28 2:03:15 PM]

 Thông báo hoàn tất bảo trì hệ thống máy chủ - 28/3/2023

He thong hien dang van hanh chua on dinh

Chi tiết
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2019 Ho Chi Minh City Cadre Academy

Cổng thông tin học viên lớp Trung cấp LLCT-HC chinhtri.hcmca.edu.vn